Chính sách giao hàng

   
+   Miễn phí vận chuyển: Đối với đơn hàng từ 500.000đ trở lên và phạm vi dưới 3km tính từ địa điểm công ty.
+   Thu phí 20.000đ/ lần giao hàng: Đối với các đơn hàng từ 7km trở đi tính từ địa điểm công ty trong 09 quận nội thành như trên.