Chính sách đổi/trả và hòan tiền

Mọi vấn đề về sự cố dẫn đến việc sản phẩm không thể tiếp tục sử dụng sẽ được Origato thương thảo với Quý khách hàng để đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên, Origato luôn cam kết về chất lượng dịch vụ bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng.