Các điều khoản thanh toán

1. Thu phí tại địa chỉ của khách hàng.

2. Thu phí tại hệ thống cửa hàng của Hải Hà – Kotobuki